Tisková zpráva

Ve dnech 21.-22.11.2018 proběhlo již tradiční setkání expertů v oblasti informační a datové bezpečnosti Řízení procesů a aplikace moderních technologií – Kybernetická bezpečnost. Odborného setkání podpořeného mezinárodní organizací „European Association for Security“ a Laboratoří penetračních testů PTLAB doplněného pracovními workshopy s tématy “Mobile security”, “Kryptografie a její zranitelnosti” se zúčastnilo více jak 50 expertů – profesionálů z firem pracujících v IT průmyslu a silových složkách ČR. Konferenční záštitu v podobě generálního partnera převzala společnost GORDIC a portál platformy kybernetické bezpečnosti KYBEZ ve spolupráci s dalšími partnery (MONET+, VIAVIS, myTALKEY, PragoData, Relsie, NWT, ESET, Visitech). Jako velmi přínosná byla experty vyhodnocena prezentace zaměřená do oblasti využití Umělé inteligence jako nástroje aktivní obrany eliminujícího agresivního útočníka. Další ročník konference se uskuteční ve dnech 20.-21.11.2019 v prostorách Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně.

Reportáž z prvního dne konference: @Relsie.CZ

 

Oficiální zahájení – děkan Fakulty aplikované informatiky UTB Milan Adámek

Michal Řezáč ze společnosti Gordic spol. s r.o.