Atestace ISVS / Posuzování el. sběru prohlášení EOI

Atestace dle zákona č. 365/2000 Sb.

Atestační středisko

Atestační středisko společnosti RELSIE spol. s r.o. má bohatou historii která sahá až do roku 1994. Již tehdy se naše atestační středisko zabývalo atestacemi, které byly realizovány pod záštitou dnes již neexistujícího Ministerstva hospodářství ČR.

Po vzniku Úřadu pro informační systém (ÚSIS) a přechodu atestací do působnosti tohoto úřadu byly atestace celostátně pozastaveny na základě nepřipravenosti legislativy. Po vzniku Úřadu pro veřejné informační systémy (ÚVIS) a vydání zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ISVS) a o změně některých dalších zákonů, byly atestace obnoveny a naše atestační středisko získalo pověření k výkonu atestací v plném rozsahu atestační problematiky.

Požadavky na provádění atestací, rozsah atestací a na atestační střediska, dále upravila novela zákona č. 365/2000 Sb. – zákon č. 81/2006 Sb.. Těmto požadavkům dostálo naše atestační středisko získáním akreditace u Českého institutu pro akreditaci (ČIA) a pověřením od Ministerstva vnitra.

Splnění zákonných požadavků dokumentují:

Atestační postup je definován takto:

  • atestace dlouhodobého řízení ISVS a atestace způsobilosti k realizaci vazeb ISVS s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčních rozhraní

 Atestační podmínky