O společnosti RELSIE spol. s r.o.​​

RELSIE spol. s r.o. je nezávislá společnost v oboru informačních technologií, která je rozdělena na organizační složky a provozuje viz dále:

Organizační složky

  • Konzultační oddělení
  • Akreditované orgány
  • Atestační středisko pro ISVS

Konzultační oddělení

Tato část společnosti RELSIE spol. s r.o. se zabývá konzultačními a auditními službami mezi které patří audity shody s požadavky zákazníka a audity dle norem ISO 9001, ISO 27001 a ISO 20000-1.

Akreditované orgány

Společnost RELSIE provozuje certifikační orgán výrobků ATS-Relsie a inspekční orgán A-TEST. Oba tyto orgány jsou akreditovány u národního akreditačního orgánu – Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

Atestační středisko pro ISVS

Atestační středisko pro ISVS se zabývá atestacemi informačních systémů veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb., na základě Pověření MV ČR.​