Inspekční orgán A-TEST

A-TEST je inspekčním orgánem akreditovaným Českým instittutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 4042.

Rozsah akreditace A-TEST je definován v osvědčení o akreditaci.

Inspekční orgán zároveň funguje na základě pověření MV ČR i jako Atestační středisko pro ISVS dle zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Inspekce umožňuje dodavatelským společnostem i odběratelům ověřit, že předmět inspekce odpovídá stanovenému etalonu (kritériím akceptace). Dále pak může sloužit k prokázání, že informační systémy veřejné správy příslušného OVS jsou v souladu s požadavky zákona č. 365/2000 Sb. na dlouhodobé řízení ISVS.​

P​ravidla inspekce

Osvědčení o akreditaci