Všeobecná ustanovaní pro inspekci

Inspekční orgán (IO) přistupuje ke všem zákazníkům jednotně (nediskriminačně) a nabízí všem zákazníkům jednotné služby v rozsahu veřejně deklarovaném a uvedeném v osvědčení o akreditaci a deklarované jeho statutem nezávislosti.

Všechny podmínky inspekce, včetně standardního ceníku služeb, jsou předem dány a žadatel o inspekci je získá před zahájením inspekce. Cena inspekce je kalkulována dle standardizovaného postupu, který vychází pouze z rozsahu provedených prací. Všeobecné informace, případně další informace o inspekci, získá žadatel na požádání „elektronickou formou, dotazem na ředitele IO, případně formou informativní schůzky dohodnuté s ředitelem IO. Produkty žadatele o inspekci jsou hodnoceny v rozsahu kritérií, které jsou uvedeny v osvědčení o akreditaci a IO je deklaruje ve svých veřejně přístupných materiálech a které jsou žadateli o inspekci předem známy.

Stížnosti, připomínky a náměty

Veškeré stížnosti, připomínky a náměty na zlepšení, prosím, zasílejte v elektronické podobě na adresu ředitele IO, nebo v papírové podobě na adresu:

Inspekční orgán A-TEST
RELSIE spol. s r.o.
Opletalova 1418/23
110 00 Praha 1

V textu prosím popište, co je předmětem stížnosti, připomínky nebo námětu na zlepšení a které činnosti inspekčního orgánu se týká (pokud je Vám toto známo).

Žádost o inspekci

V případě zájmu o inspekci Vašeho produktu prosím kontaktujte ředitele IO pro vyjasnění předmětu inspekce a získání dalších informací. Žadatel musí prokázat, že je kompetentní k uzavření smluvního vztahu na předmět inspekce. V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů nás kontaktujte na elektronické adrese  IO.​