Vzdělávání

/Vzdělávání
Vzdělávání 2018-06-15T15:52:38+00:00

Vzdělávání

Realizace otevřených a zakázkových vzdělávacích programů.
Vzdělávací program vypracujeme na míru, dle vašich požadavků a potřeb.

NAŠE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Program 1. – Management penetračního testování​
Program 2. – Základy bezpečnosti informací
Program 3. – Manažer bezpečnosti informací
Program 4. – Auditor bezpečnosti informací

Program 1. – Management penetračního testování

Na jednodenním kurzu se dozvíte, jaké jsou typy penetračních testů, co je jejich účelem, jak probíhají, jak jsou náročné a jaké přinášejí výsledky. Naučíme Vás definovat potřeby pro PT, vybrat si které konkrétní PT je potřeba, budete umět číst reporty a výstupy z PT. Zjistíte, co je potřeba udělat před samotnou poptávkou testu – jak se vyvarovat chyb v zadání, které mohou degradovat výsledky. Usnadníme Vám orientaci v nabídkách testů. Ukážeme si, co ovlivňuje jejich cenu a jak odhadnout rizika, která při samotném testování hrozí.​

Kurz je určený pro ICT manažery, manažery ISMS, auditory ISMS, bezpečností manažery a bezpečnostní specialisty.

VYPSANÉ TERMÍNY

 • 27. září 2018
 • 29. listopadu 2018

OBSAH KURZU

 • Úvod do problematiky – kdy a proč jsou PT potřeba
 • Typy penetračních testů, jejich náročnost a rozpočet
 • Jak postupovat při přípravě a realizaci penetračních testů
 • Vytvoření ukázkové poptávky pro penetrační test
 • Orientace v závěrečných reportech
 • Jak použít výsledky testu pro zabezpečení infrastruktury

ČASOVÝ HARMONOGRAM

8:45 – 9:00 registrace
9:00 – 12:00 úvod do problematiky (s přestávkami)
12:00 – 13:00  společný oběd
13:00 – 13:50 jak mohou být výsledky testu použity
13:50 – 14:00 přestávka
14:00 – 14:50 orientace v reportech z testů
15:00 – 15:50 vytvoření ukázkové poptávky
15:50 – 16:00 přestávka
16:00 – 16:30 diskuze, závěr, předání osvědčení

GARANT KURZU

Garantem kurzu Ing. David Malaník Ph.D., vedoucí laboratoře PTLab na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Penetračnímu testování se věnuje již více než 10 let a zaměřuje se primárně na bezpečnost síťové infrastruktury, operačních systémů a na sociotechniky. Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně působí jako lektor odborných kurzů zaměřených na počítačové viry a kybernetickou bezpečnost. Aktivně se podílí na tvorbě metodik OWASP.

MÍSTO KONÁNÍ

Místem konání jsou školící prostory společnosti RELSIE spol. s r.o.
Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1 – Nové Město

CENA A KONTAKT

Účastnický poplatek činí 7 900,- Kč/os. (bez DPH).
Případné dotazy směřujte na Bc. Tadeáše Heislera;  tadeas.heisler@relsie.cz;  tel: 720 227 688

Program 2. – Základy bezpečnosti informací

Jednodenní kurz Vám pomůže identifikovat slabá místa ve vašem systému, jak se jim bránit a jak jim předcházet. Naučíme vás provádět základní analýzu rizik a zjistíte, která organizační a technická opatření jsou k tomu nutná. Dozvíte se, co všechno je potřeba k ochraně vašich informací. Budete se orientovat nejen v zákonných postupech, ale také v zavádění a chodu vašeho bezpečnostního systému.

Kurz je určen všem, kdo se chtějí seznámit s tím, co se rozumí bezpečností informací dle soudobých požadavků a jakými způsoby se zajišťuje.​

VYPSANÉ TERMÍNY

 • 20. září 2018

OBSAH KURZU

 • Úvod do problematiky (PROČ řešit bezpečnost informací)
 • Hrozby, zranitelnosti a rizika (CO a PROTI ČEMU chránit)
 • Základní přístupy k zajištění bezpečnosti informací (JAK POSTUPOVAT)
 • Bezpečnostní opatření – příklady z praxe (Doporučené POSTUPY)
 • Dokumentace související s bezpečností informací (JAK APLIKOVAT)
 • Požadavky na bezpečnost informací (legislativa ČR a normy)
 • Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)

ČASOVÝ HARMONOGRAM

8:30 – 9:00 registrace
9:00 – 10:00 začátek kurzu, výklad I. část
10:00 – 10:15 přestávka
10:15 – 12:00 výklad II. část
12:00 – 13:00 společný oběd
13:00 – 13:45 výklad III. část
13:45 – 14:00 přestávka
14:00 – 14:45 výklad IV. část
14:45 -15:30 diskuze, závěr, předání osvědčení

GARANT KURZU

Odborným garantem kurzu je Ing. Martin Dudek, ředitel inspekčního orgánu A-TEST a certifikačního orgánu ATS Relsie se zaměřením na ověřování IT/IS technologií a produktů. Martin je lektorem a vedoucím auditorem dalších certifikačních orgánů pro normy ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1 a EN ISO 9001. Účastní se projektů v oblasti informační bezpečnosti a zákona o kybernetické bezpečnosti, nařízení eIDAS, elektronizace veřejných zakázek a informačních systémů veřejné správy. Podílí se jako člen pracovní skupiny GDPR při ÚOOÚ na přípravě kritérií pro vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů.​

MÍSTO KONÁNÍ

Místem konání jsou školící prostory společnosti RELSIE spol. s r.o.
Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1 – Nové Město

CENA A KONTAKT

Účastnický poplatek činí 2 500,- Kč/os. (bez DPH).
Případné dotazy směřujte na Bc. Tadeáše Heislera;  tadeas.heisler@relsie.cz;  tel: 720 227 688

Program 3. – Manažer bezpečnosti informací

Na dvoudenním kurzu se dozvíte, co je potřeba k zavedení, provozu a řízení systému pro ochranu vašich informací. Budete se orientovat v relevantních zákonech (zejména zákon o kybernetické bezpečnosti) a normách řady ČSN ISO/IEC 27000.
Naučíme Vás rozpoznat hrozbu či slabé místo bezpečnosti informací, jak řídit jejich eliminaci a jak vytvářet dokumentaci pro ochranu informací (ISMS) a efektivně řídit bezpečnost informací.

Kurz je určen pro manažery bezpečnosti a manažery IT v komerčním i veřejném sektoru. Pro účast na kurzu doporučujeme znalost základů kybernetické bezpečnosti.

VYPSANÉ TERMÍNY

 • 21. – 22. června 2018
 • 4. – 5. října 2018

OBSAH KURZU

 • Legislativní povinnosti vzhledem ke kybernetické bezpečnosti
 • Normy a doporučené postupy pro zavádění bezpečnosti informací (shrnuté know-how)
 • Tvorba a údržba systému pro řízení bezpečnosti informací – ISMS (způsob řízení)
 • Analýza rizik a řízení rizik (identifikace možných problémů)
 • Tvorba bezpečnostní dokumentace a její aktualizace
 • Kontrola ISMS (audity, penetrační testy, certifikace)
 • Vzdělávání v oblasti ISMS (prevence problémů)

GARANT KURZU

Garantem kurzu je Ing. Vladimír Kavan. Vladimír je zkušeným manažerem a auditorem bezpečnosti informací s více než dvacetiletou praxí z armády, veřejné správy i komerčního sektoru. Je vedoucím auditorem akreditovaného certifikačního orgánu. Účastní se projektů v oblasti informační bezpečnosti a zákona o kybernetické bezpečnosti a nařízení GDPR. Audituje kritickou informační infrastrukturu a významné informační systémy v resortu Ministerstva vnitra ČR.

MÍSTO KONÁNÍ

Místem konání jsou školící prostory společnosti RELSIE spol. s r.o.
Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1 – Nové Město

CENA A KONTAKT

Účastnický poplatek činí 9 500,- Kč/os. (bez DPH).
Případné dotazy směřujte na Bc. Tadeáše Heislera;  tadeas.heisler@relsie.cz;  tel: 720 227 688

Program 4. – Auditor bezpečnosti informací

Ve dvouenním odborném kurzu se seznámíte s technikami auditů bezpečnosti a získáte přehled v relevantních zákonech a normách. Po absolvování kurzu budete umět připravit i realizovat interní audit bezpečnosti informací. Naučíme Vás auditorské techniky a jak obhájit/prezentovat výsledky pro management organizace. Dozvíte se, jak zadat externí bezpečnostní audit, jak poznat dobrého auditora a jak spolupracovat s externími auditory.

Kurz je určen především pro interní auditory informační a kybernetické bezpečnosti v komerčním i veřejném sektoru. Pro účast na kurzu doporučujeme znalost na úrovni absolvovaného kurzu manažera informační a kybernetické bezpečnosti .

VYPSANÉ TERMÍNY

 • 27. – 28. června 2018
 • 18. – 19. října 2018

OBSAH KURZU

 • Legislativní povinnosti vzhledem k provádění interních auditů informační a kybernetické bezpečnosti
 • Normy a doporučené postupy pro provádění interních auditů (shrnuté know-how)
 • Audit systému pro řízení bezpečnosti informací – ISMS, ZoKB (obsah a forma auditu)
 • Analýza rizik a interní audit (identifikace možných problémů)
 • Tvorba auditní dokumentace a její užití
 • Realizace interního auditu (dovednosti auditora)
 • Obhájení výsledku auditu ISMS a ZoKB (schopnosti auditora)

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Den první
​8:30 – 9:00 registrace
9:00 – 10:00 začátek kurzu, výklad I. část
10:00 – 10:15 přestávka
10:15 – 12:00 legislativní povinnosti a normy
12:00 – 13:00 společný oběd
13:00 – 13:45 obsah auditu a analýza rizik
13:45 – 14:00 přestávka
14:00 – 14:45 dokumentace auditu
14:45 -15:30 diskuze, závěr prvního dne

Den druhý
​9:00 – 10:00 realizace interního auditu
10:00 – 10:15 přestávka
10:15 – 12:00 obhájení výsledků
12:00 – 13:00 společný oběd
13:00 – 13:45 rekapitulace
13:45 – 14:00 přestávka
14:00 – 15:00 test
14:45 -15:30 diskuze, ukončení kurzu

GARANT KURZU

Odborným garantem kurzu je Ing. Martin Dudek, ředitel inspekčního orgánu A-TEST a certifikačního orgánu ATS Relsie se zaměřením na ověřování IT/IS technologií a produktů. Martin je lektorem a vedoucím auditorem dalších certifikačních orgánů pro normy ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1 a EN ISO 9001. Účastní se projektů v oblasti informační bezpečnosti a zákona o kybernetické bezpečnosti, nařízení eIDAS, elektronizace veřejných zakázek a informačních systémů veřejné správy. Podílí se jako člen pracovní skupiny GDPR při ÚOOÚ na přípravě kritérií pro vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů.​

MÍSTO KONÁNÍ

Místem konání jsou školící prostory společnosti RELSIE spol. s r.o.
Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1 – Nové Město

CENA A KONTAKT

Účastnický poplatek činí 14 500,- Kč/os. (bez DPH).
Případné dotazy směřujte na Bc. Tadeáše Heislera;  tadeas.heisler@relsie.cz;  tel: 720 227 688