Program 1. – Management penetračního testování

Na jednodenním kurzu se dozvíte, jaké jsou typy penetračních testů, co je jejich účelem, jak probíhají, jak jsou náročné a jaké přinášejí výsledky. Naučíme Vás definovat potřeby pro PT, vybrat si které konkrétní PT je potřeba, budete umět číst reporty a výstupy z PT. Zjistíte, co je potřeba udělat před samotnou poptávkou testu – jak se vyvarovat chyb v zadání, které mohou degradovat výsledky. Usnadníme Vám orientaci v nabídkách testů. Ukážeme si, co ovlivňuje jejich cenu a jak odhadnout rizika, která při samotném testování hrozí.​

Kurz je určený pro ICT manažery, manažery ISMS, auditory ISMS, bezpečností manažery a bezpečnostní specialisty.

VYPSANÉ TERMÍNY

  • Termín bude upřesněn

OBSAH KURZU

  • Úvod do problematiky – kdy a proč jsou PT potřeba
  • Typy penetračních testů, jejich náročnost a rozpočet
  • Jak postupovat při přípravě a realizaci penetračních testů
  • Vytvoření ukázkové poptávky pro penetrační test
  • Orientace v závěrečných reportech
  • Jak použít výsledky testu pro zabezpečení infrastruktury

ČASOVÝ HARMONOGRAM

8:45 – 9:00 registrace
9:00 – 12:00 úvod do problematiky (s přestávkami)
12:00 – 13:00  společný oběd
13:00 – 13:50 jak mohou být výsledky testu použity
13:50 – 14:00 přestávka
14:00 – 14:50 orientace v reportech z testů
15:00 – 15:50 vytvoření ukázkové poptávky
15:50 – 16:00 přestávka
16:00 – 16:30 diskuze, závěr, předání osvědčení

GARANT KURZU

Garantem kurzu Ing. David Malaník Ph.D., vedoucí laboratoře PTLab na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Penetračnímu testování se věnuje již více než 10 let a zaměřuje se primárně na bezpečnost síťové infrastruktury, operačních systémů a na sociotechniky. Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně působí jako lektor odborných kurzů zaměřených na počítačové viry a kybernetickou bezpečnost. Aktivně se podílí na tvorbě metodik OWASP.

CENA A KONTAKT

Účastnický poplatek činí 7 900,- Kč/os. (bez DPH).