Program 3. – Manažer bezpečnosti informací

Na dvoudenním kurzu se dozvíte, co je potřeba k zavedení, provozu a řízení systému pro ochranu vašich informací. Budete se orientovat v relevantních zákonech (zejména zákon o kybernetické bezpečnosti) a normách řady ČSN ISO/IEC 27000.
Naučíme Vás rozpoznat hrozbu či slabé místo bezpečnosti informací, jak řídit jejich eliminaci a jak vytvářet dokumentaci pro ochranu informací (ISMS) a efektivně řídit bezpečnost informací.

Kurz je určen pro manažery bezpečnosti a manažery IT v komerčním i veřejném sektoru. Pro účast na kurzu doporučujeme znalost základů kybernetické bezpečnosti.

VYPSANÉ TERMÍNY

  • Připravují se termíny pro rok 2019

OBSAH KURZU

  • Legislativní povinnosti vzhledem ke kybernetické bezpečnosti
  • Normy a doporučené postupy pro zavádění bezpečnosti informací (shrnuté know-how)
  • Tvorba a údržba systému pro řízení bezpečnosti informací – ISMS (způsob řízení)
  • Analýza rizik a řízení rizik (identifikace možných problémů)
  • Tvorba bezpečnostní dokumentace a její aktualizace
  • Kontrola ISMS (audity, penetrační testy, certifikace)
  • Vzdělávání v oblasti ISMS (prevence problémů)

GARANT KURZU

Garantem kurzu je Ing. Vladimír Kavan. Vladimír je zkušeným manažerem a auditorem bezpečnosti informací s více než dvacetiletou praxí z armády, veřejné správy i komerčního sektoru. Je vedoucím auditorem akreditovaného certifikačního orgánu. Účastní se projektů v oblasti informační bezpečnosti a zákona o kybernetické bezpečnosti a nařízení GDPR. Audituje kritickou informační infrastrukturu a významné informační systémy v resortu Ministerstva vnitra ČR.

CENA A KONTAKT

Účastnický poplatek činí 9 500,- Kč/os. (bez DPH).