Rozhodnutím MV ČR ze dne 3. října 2018, se stala RELSIE spol. s r.o. akreditovanou vzdělávací institucí č.: AK/I-34/2018.
Téhož dne byla udělena akreditace vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky a pro vedoucí úředníky: „Základy bezpečnosti informací“.

(Relsie)