(5.4.2018)

Na základě přijaté žádosti o vysvětlení vydává certifikační orgán ATS Relsie toto stanovisko k platnosti certifikátů ATS-20170205, ATS-20170206 a ATS-20171201.

Na dotaz týkající se aktuálního stavu certifikace Národního elektronického nástroje ve verzi 2, dle vyhlášky č. 260/2016 Sb. o certifikaci elektronických nástrojů, certifikační orgán ATS Relsie uvádí:

NEN v současné době disponuje následujícími platnými certifikáty:

1) Certifikát č. ATS-20170205, Funkcionalita elektronického nástroje dle § 9, v rozsahu odst. 2 písm. a, b, c, d, e, f, g vyhlášky č. 260/2016 Sb., včetně požadavků §§ 17, 18, a 19 vyhlášky č. 168/2016 Sb., datum vydání: 13. 2. 2017.

2) Certifikát č. ATS-20170206, Prostředí elektronického nástroje dle § 9, v rozsahu odst. 1, pro funkcionalitu dle odst. 2 písm. a, b, c, d, e, f, g vyhlášky č. 260/2016 Sb., včetně požadavků §§ 17, 18, a 19 vyhlášky č. 168/2016 Sb., datum vydání: 13. 2. 2017.

3) Certifikát č. ATS-20171201, Funkcionalita elektronického nástroje dle § 9, v rozsahu odst. 2 písm. a, b vyhlášky č. 260/2016 Sb. pro funkčnost Zjednodušeného průchodu, včetně požadavků §§ 17, 18, a 19 vyhlášky č. 168/2016 Sb., datum vydání: 15. 12. 2017.

Cílem prosincové certifikace bylo ověřit, že i nově umožněná funkcionalita pro zadávací postupy v NEN, tzv. „Zjednodušený průchod NEN“ je v souladu s požadavky uvedenými ve vyhlášce č. 260/2016 Sb. o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Vzhledem k tomu, že „zjednodušený průchod NEN“ je alternativním zadávacím postupem, byla certifikace funkcionality „zjednodušený průchod NEN“ prováděna pro tuto funkcionalitu samostatně. Certifikát funkcionality NEN vydaný dne 15. 12. 2017 je nezbytný k prokázání certifikace elektronického nástroje v rozsahu funkcionality elektronického nástroje dle § 9, odst. 2 písm. a, b vyhlášky č. 260/2016 Sb., při použití funkcionality „zjednodušeného průchodu NEN“. Ostatní funkcionalita NEN je prokazována certifikátem funkcionality ATS-20170205.

V případě nevyužití funkcionality „zjednodušeného průchodu NEN“, kdy je zadávací postup řešen „standardním průchodem NEN“, prokazuje certifikaci funkcionality elektronického nástroje v rozsahu § 9, odst. 2, písm. a, b vyhlášky č. 260/2016 Sb. certifikát ATS-20170205, vydaný dne 13. 2. 2017.

Certifikace prostředí, daná certifikátem ATS-20170206, je platná pro obě verze průchodu.

Stanovisko ve formátu pdf ZDE.

Za certifikační orgán ATS Relsie:

Ing. Martin Dudek