V souladu s vydaným stanoviskem MMR k vyhlášce č. 345/2023 Sb. provádí od 24.6.2024 certifikační orgán ATS Relsie:

  • recertifikace funkčnosti „Profil zadavatele“ již certifikovaných elektronických nástrojů,
  • nově zasmluvněné certifikace a recertifikace elektronických nástrojů,

dle podmínek § 11 vyhlášky č. 345/2023 Sb.

Certifikáty prokazující shodu s požadavky vyhlášky č. 168/2016 Sb. zůstávají i po 30.6.2024 v platnosti. Shodu s požadavky vyhlášky 345/2023 Sb. může zadavatel v souladu s § 213 zákona č. 134/2016 Sb. prokázat i jiným způsobem.

Zakázky jsou a budou realizovány v pořadí tak, jak byly objednány a dodány požadované podklady pro realizaci.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na adrese co@relsie.cz.